Regulamin

Regulamin sklepu internetowego woombikes.pl

Dzień dobry! Za pośrednictwem sklepu internetowego woombikes.pl możesz zamówić rowery oraz akcesoria marki woom, których sprzedawcą w tym przypadku jest Piotr Jarosławski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PIOTR JAROSŁAWSKI IDI”, ul. Białobrzeska 5, 02-379 Warszawa, NIP: 5272183684.

Poniżej znajduje się regulamin, który określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego, w szczególności zasady składania, obsługi i realizacji zamówień, sposób i chwilę zawarcia umowy sprzedaży, dostępne sposoby dostawy i płatności, procedurę reklamacyjną itp.

Regulamin został przygotowany w możliwie czytelny i przejrzysty sposób. Jeżeli masz jednak jakiekolwiek pytania z nim związane, napisz na adres woom@woombikes.pl. Zachęcamy również do odwiedzin strefy pomocy, gdzie znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania: https://pomoc.woombikes.pl.

Poniżej wersja regulaminu obowiązująca od 02.01.2024.

Wersje archiwalne:

● regulamin obowiązujący do 02.01.2024

● regulamin obowiązujący do 03.01.2023

● regulamin obowiązujący do 04.04.2022

1 Postanowienia wstępne

1. Sklep funkcjonuje pod adresem https://woombikes.pl.

2. Sprzedawcą jest Piotr Jarosławski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PIOTR JAROSŁAWSKI IDI”, ul. Białobrzeska 5, 02-379 Warszawa, NIP: 5272183684. Jeżeli w regulaminie pojawia się sformułowanie „my”, „nasze” itp., chodzi formalnie o tego sprzedawcę.

3. Kontakt w sprawach związanych ze sklepem:

woom@woombikes.pl,

● + 48 22 12 55 194,

● czat na stronie sklepu,

● wiadomość za pośrednictwem serwisu Facebook lub Instagram.

4. Za pośrednictwem sklepu możesz zamawiać towary marki woom. Uwaga, złożenie zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy sprzedaży, a stanowi jedynie ofertę zawarcia takiej umowy złożoną sprzedawcy. Więcej szczegółów w tym zakresie znajdziesz w § 3 i 4 regulaminu.

5. Żeby móc korzystać ze sklepu, musisz posiadać połączenie z internetem oraz urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Do założenia konta użytkownika, złożenia zamówienia, zapisu do newslettera potrzebujesz aktywny adres e-mail.

6. Możesz przeglądać strony internetowe sklepu bez konieczności podawania danych osobowych, ale jeżeli chcesz założyć konto użytkownika, złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, musisz podać określone dane osobowe.

7. Zakazane jest podczas korzystania ze sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w sklepie.

8. Wszystkie ceny widoczne w sklepie mają charakter cen brutto. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru, obok informacji o obniżonej cenie zamieszczamy również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

9. Możemy przewidywać promocje związane z zakupem pakietu towarów (np. nóżka + błotnik +dzwonek) polegające na tym, że w przypadku zamówienia pakietu, cena poszczególnych towarów wchodzących w skład pakietu ulega obniżeniu w stosunku do ceny towaru kupowanego pojedynczo.

2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Korzystając ze sklepu, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na zapewnieniu Ci możliwości przeglądania stron internetowych sklepu i korzystania z poszczególnych funkcji sklepu, takich jak rejestracja konta użytkownika, złożenie zamówienia, zapis do newslettera.

3. Rejestracja konta użytkownika prowadzi do zawarcia umowy o obsługę konta użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i możesz ją w każdej chwili wypowiedzieć, usuwając swoje konto.

4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane w wyniku złożenia zamówienia i przyjęcia przez sprzedawcę Twojej oferty.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności w związku z korzystaniem ze sklepu, podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6. Podejmujemy również działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu. Jeżeli napotkasz jakieś nieprawidłowości, napisz na adres woom@woombikes.pl.

7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną możesz składać, wysyłając wiadomość na adres woom@woombikes.pl. W reklamacji określ rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu oraz swoje roszczenia z tym związane. Rozpatrujemy reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji, odpowiadając na przesłaną wiadomość.

3 Składanie zamówienia

1. Jeżeli chcesz złożyć zamówienie, dodaj interesujący Cię towar lub towary do koszyka, a następnie przejść do formularza zamówienia.

2. Jeżeli posiadasz konto użytkownika, zaloguj się do niego przed złożeniem zamówienia.

3. W formularzu zamówienia musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybrać metodę dostawy i płatności oraz zaakceptować regulamin i politykę prywatności. Jeżeli posiadasz kartę podarunkową lub kod rabatowy, możesz je wykorzystać, podając kod we właściwym polu. W ramach formularz zamówienia możesz również zapisać się na newsletter, zaznaczając stosownej treści checkbox.

4. Złożenie zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie przesyłane jest do sprzedawcy i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży, do której sprzedawca ustosunkuje się w ciągu kolejnych 7 dni roboczych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, z chwilą przyjęcia przez sprzedawcę oferty, o której mowa w § 3 ust. 4. O przyjęciu oferty zostaniesz poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu zamówienia.

2. Jeżeli Twoja oferta nie będzie mogła zostać przyjęta, otrzymasz wiadomość e-mail z odrzuceniem oferty i stosownym wyjaśnieniem na adres podany przez Ciebie w formularzu zamówienia.

3. W odpowiedzi na Twoją ofertę możemy zaproponować modyfikację zamówienia, która pozwoli na jego realizację. W takiej sytuacji do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi, gdy zgodzisz się na zaproponowaną modyfikację, a my potwierdzimy przyjęcie zamówienia do realizacji.

4. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wysyłane jest na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

5 Płatność za zamówienie

1. Płatność za zamówienie następuje w chwili jego składania. Płatność traktowana jest jako zaliczka na poczet przyszłej umowy sprzedaży zawieranej według procedury opisanej w § 4. Jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie, płatność zwracana jest w całości.

2. Płatność za zamówienie jest płatnością ceny sprzedaży oraz płatnością za koszty wysyłki, jeżeli to Ty ponosisz te koszty.

3. Płatność za zamówienie wnoszona jest z góry w wysokości 100% ceny sprzedaży oraz 100% kosztów wysyłki, jeżeli to Ty ponosisz te koszty.

4. Płatność za zamówienie następuje on-line z wykorzystaniem wybranej w czasie składania zamówienia metody płatności.

5. Zakup jest dokumentowany fakturą doręczaną drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Doręczenie faktury następuje po odebraniu przez Ciebie przesyłki z zamówieniem.

6 Realizacja zamówienia

1. Zamówione towary powinny zostać Ci wydane w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, chyba że w opisie towaru na stronie sklepu został wyraźnie oznaczony dłuższy termin lub poinformowaliśmy Cię mailowo o dłuższym terminie realizacji, a Ty wyraziłeś na niego zgodę.

2. Jeżeli zamawiasz różne towary, wiążący dla całego zamówienia jest termin najdłuższy wynikający z towarów objętych zamówieniem, chyba że zaproponujemy podział zamówienia na części.

3. Realizacja zamówienia na skompletowaniu zamówionych towarów, zapakowaniu ich w celu dostawy oraz nadaniu przesyłki do Ciebie zgodnie z wybraną w formularzu zamówienia metodą dostawy. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania do Ciebie przesyłki. Informujemy Cię o przygotowaniu towaru do wysyłki oraz przekazaniu przesyłki przewoźnikowi trudniącego się przewozem. Dokładny termin dostarczenia towaru określa przewoźnik. Jeżeli istnieje taka możliwość, przekazujemy Ci dane potrzebne do monitorowania transportu towaru, w szczególności link do strony internetowej przewoźnika.

4. Dostawa możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Koszty dostawy ponosisz Ty, chyba że na stronie sklepu internetowego została zaprezentowana Ci inna informacja.

7 Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli składasz zamówienie jako konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od objęcia w posiadanie kupionych towarów.

2. W przypadku zamówień promocyjnych pakietów towarów (np.nóżka+błotnik+dzwonek), istnieje możliwość odstąpienia od umowy wyłącznie w zakresie całości pakietu.

3. Jak ustalić, czy składasz zamówienie jako konsument? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, konsument to osoba fizyczna, zawierająca umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Jak ustalić, czy składasz zamówienie jako przedsiębiorca na prawach konsumenta? Przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Aby odstąpić od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://pomoc.woombikes.pl/article/98-formularz-odstapienia-od-umowy , jednak nie jest to obowiązkowe

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Pamiętaj , że masz obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem

8. Pamiętaj, że ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że z treści informacji zawartych na stronach sklepu wynika odmiennie, w szczególności, gdy chodzi o możliwą opcję bezpłatnego odbioru zakupionego roweru.

9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym najtańszy dostępny w chwili składania zamówienia koszt dostarczenia towarów (jeśli to Ty pokryłeś ten koszt) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

10. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy zwracany towar, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Pamiętaj , że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8 Odpowiedzialność za wady

1. Jeżeli zawierasz umowę związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, a umowa ma dla Ciebie charakter zawodowy, rękojmia za wady towarów, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona. Jeżeli zawierasz umowę jako konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność towaru z umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta.

2. Zgodność towaru z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

3. Przy składaniu reklamacji w związku z niezgodnością towaru z umowy, zachęcamy do korzystania z udostępnianego przez nas elektronicznego formularza dostępnego w sklepie. Ułatwi to realizację procesu reklamacyjnego.

4. Zasady odpowiedzialności za zgodność towaru z umową określone są bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta. Dla Twojej wygody przygotowaliśmy wyciąg z tych przepisów stanowiący załącznik do tego regulaminu.

5. Producent rowerów udziela również gwarancji. Warunki gwarancji przekazywane są wraz z towarem.

9 Dane osobowe i pliki cookies

1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które przetwarzamy m.in. w celu obsługi konta użytkownika, obsługi zamówienia, obsługi newslettera.

2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

3. Szczegółowe informacje związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://pomoc.woombikes.pl/article/70-polityka-prywatnosci .

10 Własności intelektualna

1. Zdjęcia, teksty, grafiki oraz inne utwory dostępne na stronach sklepu korzystają z ochrony prawa autorskiego.

2. Korzystanie z utworów, o których mowa powyżej, z naruszeniem zasad prawa autorskiego, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Dlatego nie rozpowszechniaj tych utworów bez naszej zgody.

3. Jeśli chcesz korzystać z utworów, o których mowa powyżej, np. poprzez posługiwanie się fotografiami produktowymi, skontaktuj się z nami w celu nabycia stosownej licencji.

11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Jeżeli zawierasz umowę jako konsument, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, masz możliwość:

● zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

● zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nami,

● skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

3. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12 Postanowienia końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronach internetowych sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, biznesowe, technologiczne, modyfikacji w tym regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie na podstawie umów zawartych przed zmianą regulaminu. Jeżeli posiadasz zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie regulaminu zostaniesz poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego regulaminu, możesz nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika, wysyłając do nas stosowne żądanie w tym zakresie.

3. Wszelkie spory związane ze sklepem internetowym i umowami sprzedaży rozpatrywane są przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce naszej siedziby. Jeżeli występujesz jako konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, postanowienie to nie znajduje do Ciebie zastosowania, a właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

4. W razie jakichkolwiek pytań związanych ze sklepem, napisz na woom@woombikes.pl. Zachęcamy również do odwiedzin strefy pomocy, gdzie znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania: https://pomoc.woombikes.pl.

Załącznik – wyciąg z przepisów ustawy o prawach konsumenta dotyczący odpowiedzialności za zgodność towaru z umową

Art. 43d [Naprawa lub wymiana]

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

Art. 43e [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy]

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;

2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

3. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Czy artykuł był pomocny? Dziękujemy za opinie Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.