Regulamin

Regulamin sklepu internetowego woombikes.pl

Dzień dobry! Za pośrednictwem sklepu internetowego woombikes.pl możesz zamówić rowery oraz akcesoria marki woom, których sprzedawcą w tym przypadku jest Piotr Jarosławski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PIOTR JAROSŁAWSKI IDI”, ul. Białobrzeska 5, 02-379 Warszawa, NIP: 5272183684.

Poniżej znajduje się regulamin, który określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego, w szczególności zasady składania, obsługi i realizacji zamówień, sposób i chwilę zawarcia umowy sprzedaży, dostępne sposoby dostawy i płatności, procedurę reklamacyjną itp.

Regulamin został przygotowany w możliwie czytelny i przejrzysty sposób. Jeżeli masz jednak jakiekolwiek pytania z nim związane, napisz na adres woom@woombikes.pl. Zachęcamy również do odwiedzin strefy pomocy, gdzie znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania: https://pomoc.woombikes.pl.

Poniżej wersja regulaminu obowiązująca od 05.04.2022.

Wersje archiwalne:

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Sklep funkcjonuje pod adresem https://woombikes.pl.
 2. Sprzedawcą jest Piotr Jarosławski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PIOTR JAROSŁAWSKI IDI”, ul. Białobrzeska 5, 02-379 Warszawa, NIP: 5272183684. Jeżeli w regulaminie pojawia się sformułowanie „my”, „nasze” itp., chodzi formalnie o tego sprzedawcę.
 3. Kontakt w sprawach związanych ze sklepem: woom@woombikes.pl.
 4. Za pośrednictwem sklepu możesz zamawiać produkty marki woom. Uwaga, złożenie zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy sprzedaży, a stanowi jedynie ofertę zawarcia takiej umowy złożoną sprzedawcy. Więcej szczegółów w tym zakresie znajdziesz w § 3 i 4 regulaminu.
 5. Żeby móc korzystać ze sklepu, musisz posiadać połączenie z internetem oraz urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Do założenia konta użytkownika, złożenia zamówienia, zapisu do newslettera potrzebujesz aktywny adres e-mail.
 6. Możesz przeglądać strony internetowe sklepu bez konieczności podawania danych osobowych, ale jeżeli chcesz założyć konto użytkownika, złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, musisz podać określone dane osobowe.
 7. Zakazane jest podczas korzystania ze sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w sklepie.
 8. Wszystkie ceny widoczne w sklepie mają charakter cen brutto.
 • 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Korzystając ze sklepu, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na zapewnieniu Ci możliwości przeglądania stron internetowych sklepu i korzystania z poszczególnych funkcji sklepu, takich jak rejestracja konta użytkownika, złożenie zamówienia, zapis do newslettera.
 3. Rejestracja konta użytkownika prowadzi do zawarcia umowy o obsługę konta użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i możesz ją w każdej chwili wypowiedzieć, usuwając swoje konto.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane w wyniku złożenia zamówienia i przyjęcia przez sprzedawcę Twojej oferty.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności w związku z korzystaniem ze sklepu, podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Podejmujemy również działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu. Jeżeli napotkasz jakieś nieprawidłowości, napisz na adres woom@woombikes.pl.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną możesz składać, wysyłając wiadomość na adres woom@woombikes.pl. W reklamacji określ rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu oraz swoje roszczenia z tym związane. Rozpatrujemy reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji, odpowiadając na przesłaną wiadomość.
 • 3 Składanie zamówienia
 1. Jeżeli chcesz złożyć zamówienie, dodaj interesujący Cię produkt lub produkty do koszyka, a następnie przejść do formularza zamówienia.
 2. Jeżeli posiadasz konto użytkownika, zaloguj się do niego przed złożeniem zamówienia.
 3. W formularzu zamówienia musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybrać metodę dostawy i płatności oraz zaakceptować regulamin i politykę prywatności. Jeżeli posiadasz kartę podarunkową lub kod rabatowy, możesz je wykorzystać, podając kod we właściwym polu. W ramach formularz zamówienia możesz również zapisać się na newsletter, zaznaczając stosownej treści checkbox.
 4. Złożenie zamówienia nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie przesyłane jest do sprzedawcy i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży, do której sprzedawca ustosunkuje się w ciągu kolejnych 7 dni roboczych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 4 Zawarcie umowy sprzedaży
 1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, z chwilą przyjęcia przez sprzedawcę oferty, o której mowa w § 3 ust. 4. O przyjęciu oferty zostaniesz poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu zamówienia.
 2. Jeżeli Twoja oferta nie będzie mogła zostać przyjęta, otrzymasz wiadomość e-mail z odrzuceniem oferty i stosownym wyjaśnieniem na adres podany przez Ciebie w formularzu zamówienia.
 3. W odpowiedzi na Twoją ofertę możemy zaproponować modyfikację zamówienia, która pozwoli na jego realizację. W takiej sytuacji do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi, gdy zgodzisz się na zaproponowaną modyfikację, a my potwierdzimy przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wysyłane jest na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 • 5 Płatność za zamówienie
 1. Płatność za zamówienie następuje w chwili jego składania. Płatność traktowana jest jako zaliczka na poczet przyszłej umowy sprzedaży zawieranej według procedury opisanej w § 4. Jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie, płatność zwracana jest w całości.
 2. Płatność za zamówienie jest płatnością ceny sprzedaży oraz płatnością za koszty wysyłki, jeżeli to Ty ponosisz te koszty.
 3. Płatność za zamówienie wnoszona jest z góry w wysokości 100% ceny sprzedaży oraz 100% kosztów wysyłki, jeżeli to Ty ponosisz te koszty.
 4. Płatność za zamówienie następuje on-line z wykorzystaniem wybranej w czasie składania zamówienia metody płatności.
 5. Wniesiona płatność dokumentowana jest paragonem fiskalnym, a jeśli podasz numer NIP w formularzu zamówienia – fakturą VAT.
 • 6 Realizacja zamówienia
 1. Zamówione produkty powinny zostać Ci wydane w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, chyba że w opisie produktu na stronie sklepu został wyraźnie oznaczony dłuższy termin lub poinformowaliśmy Cię mailowo o dłuższym terminie realizacji, a Ty wyraziłeś na niego zgodę.
 2. Jeżeli zamawiasz różne produkty, wiążący dla całego zamówienia jest termin najdłuższy wynikający z produktów objętych zamówieniem, chyba że zaproponujemy podział zamówienia na części.
 3. Realizacja zamówienia na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy oraz nadaniu przesyłki do Ciebie zgodnie z wybraną w formularzu zamówienia metodą dostawy.
 4. Dostawa możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Koszty dostawy ponosisz Ty, chyba że na stronie sklepu internetowego została zaprezentowana Ci inna informacja.
 • 7 Odstąpienie od umowy
 1. Jeżeli składasz zamówienie jako konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od objęcia w posiadanie kupionych produktów.
 2. Jak ustalić, czy składasz zamówienie jako konsument? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, konsument to osoba fizyczna, zawierająca umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Jak ustalić, czy składasz zamówienie jako przedsiębiorca na prawach konsumenta? Przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Aby odstąpić od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://pomoc.woombikes.pl/article/98-formularz-odstapienia-od-umowy, jednak nie jest to obowiązkowe
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Pamiętaj, że masz obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 7. Pamiętaj, że ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że z treści informacji zawartych na stronach sklepu wynika odmiennie, w szczególności, gdy chodzi o możliwą opcję bezpłatnego odbioru zakupionego roweru.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym najtańszy dostępny w chwili składania zamówienia koszt dostarczenia produktów (jeśli to Ty pokryłeś ten koszt) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy zwracany produkt, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 • 8 Odpowiedzialność za wady
 1. Mamy obowiązek dostarczyć Ci produkt wolny od wad.
 2. Jesteśmy odpowiedzialni za wady fizyczne lub prawne sprzedanego produktu (rękojmia za wady), z tym zastrzeżeniem, że rękojmia jest wyłączona, jeżeli zawierasz umowę związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, a umowa ma dla Ciebie charakter zawodowy.
 3. Przy składaniu reklamacji w ramach rękojmi za wady zachęcamy do korzystania z udostępnianego przez nas elektronicznego formularza dostępnego w sklepie. Ułatwi to realizację procesu reklamacyjnego.
 4. Zasady rękojmi za wady wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Producent rowerów udziela również gwarancji. Warunki gwarancji przekazywane są wraz z produktem.
 • 9 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które przetwarzamy m.in. w celu obsługi konta użytkownika, obsługi zamówienia, obsługi newslettera.
 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegółowe informacje związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://pomoc.woombikes.pl/article/70-polityka-prywatnosci.
 • 10 Własności intelektualna
 1. Zdjęcia, teksty, grafiki oraz inne utwory dostępne na stronach sklepu korzystają z ochrony prawa autorskiego.
 2. Korzystanie z utworów, o których mowa powyżej, z naruszeniem zasad prawa autorskiego, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Dlatego nie rozpowszechniaj tych utworów bez naszej zgody.
 • 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Jeżeli zawierasz umowę jako konsument, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, masz możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nami,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 3. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronach internetowych sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, biznesowe, technologiczne, modyfikacji w tym regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie na podstawie umów zawartych przed zmianą regulaminu. Jeżeli posiadasz zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie regulaminu zostaniesz poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego regulaminu, możesz nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika, wysyłając do nas stosowne żądanie w tym zakresie.
 3. Wszelkie spory związane ze sklepem internetowym i umowami sprzedaży rozpatrywane są przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce naszej siedziby. Jeżeli występujesz jako konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, postanowienie to nie znajduje do Ciebie zastosowania, a właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. W razie jakichkolwiek pytań związanych ze sklepem, napisz na woom@woombikes.pl. Zachęcamy również do odwiedzin strefy pomocy, gdzie znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania: https://pomoc.woombikes.pl.
Czy artykuł był pomocny? Dziękujemy za opinie Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.