Gwarancja

Zakres gwarancji

woom udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu na ramę i wszystkie dodatkowe elementy rowerów oraz na kask KIDS w przypadku wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje zwykłych śladów użytkowania ani uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem i dotyczy wyłącznie prywatnych użytkowników końcowych. Z gwarancji wyłączeni są zatem konsumenci, którzy używają produktów w związku z wykonywaną przez siebie działalnością zawodową (np. przedszkola).

Gwarancja jest ważna na całym świecie, jest zbywalna i powiązana z produktem, a nie z osobą.

Gwarancja nie narusza ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi.

Nasze pozostałe akcesoria i odzież podlegają ustawowym przepisom gwarancyjnym.

Roszczenia gwarancyjne są wyłączone w przypadku:

  • uszkodzeń powstałych wskutek upadku lub wypadku
  • części zużywających się np. łańcuchy, opony, obręcze, klocki hamulcowe, linki hamulcowe, uchwyty, piasty, diody LED, dynamo, łożyska sterów i przerzutek, łożyska kół, tuleje amortyzatorów
  • uszkodzeń powłoki lakierniczej
  • uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, np. jazdą freestyle, występami kaskaderskimi lub innymi nadużyciami
  • braku odpowiedniej konserwacji 
  • niewłaściwej naprawy przez osoby trzecie, które nie są autoryzowanymi dealerami woom
  • w przypadku rowerów, na których numer ramy został zmieniony, usunięty lub stał się nieczytelny
  • modyfikacji oryginalnej konstrukcji i montażu części, które nie są przeznaczone do danego roweru

Roszczenie gwarancyjne wymaga zawsze zgłoszenia u autoryzowanego sprzedawcy woom (u sprzedawcy, u którego zakupiono rower, kask lub akcesoria) lub – w przypadku zakupu w sklepie internetowym woombikes.pl zapraszamy do skorzystania z formularz na stronie zgłoszenie reklamacyjne lub na adres woom@woombikes.pl, w przypadku zakupu w sklepie internetowym https://woom.com/en_INT – na adres: woom@woombikes.com. Szkodę należy udokumentować za pomocą odpowiednich zdjęć/filmów itp. W przypadku roszczeń gwarancyjnych woom ma możliwość naprawy lub wymiany wadliwych części według własnego uznania. Jeśli część tego samego typu, rozmiaru lub koloru nie jest już dostępna, woom może dostarczyć część, która może zostać uznana za część kolejnej generacji, w celu zaspokojenia roszczenia gwarancyjnego. Nie przysługuje prawo do otrzymania oryginalnych części zamiennych. Nie ma też możliwości zgłaszania dalszych roszczeń. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty z tytułu bezpośrednich lub pośrednich szkód następczych. Niezbędne koszty robocizny lub koszty opakowania bądź wysyłki ponosi kupujący.

Zgłoszenie roszczeń gwarancyjnych nie skutkuje przedłużeniem ani rozpoczęciem biegu nowego okresu gwarancji.

Czy artykuł był pomocny? Dziękujemy za opinie Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.